NGA KLASA E PESTË (5) DERI NË KLASËN E NJËMBËDHJETË (11).
*Bursat e studimit vlejnë edhe për nxënësit konviktorë nga qytetet e tjera.

Bursat për shkollën Woodrow Wilson International School of Tirana 

 

Provimi i bursave do të jetë i bazuar në njohuri të përgjithshme në lëndët në vijim:

• Matematikë

• Gjuhë/Letërsi

• Anglisht

Regjistro më poshtë të dhënat për aplikimin

Zgjidh datën e zhvillimit të aplikimeve
Upload File

Regjistrimi u krye me sukses